Kies een thema:

Het wordt heter

Het wordt droger

Er zal meer wind komen

De zeespiegel stijgt

Kies een onderwerp:

Kies een locatie:

Bonaire
Saba & St. Eustatius

Average temperature op Bonaire

Legenda Hoog Laag Huidig

De grafiek toont gemiddelde temperatuur voor het huidige klimaat (1991-2020) en voor het toekomstige klimaat rond 2050 en 2100, volgens de KNMI’23-klimaatscenario’s. De klimaatscenario’s tonen de bandbreedte waarbinnen klimaatverandering zich waarschijnlijk zal ontwikkelen. Deze bandbreedte is afhankelijk van de hoeveelheid broeikasgassen die wordt uitgestoten en de gevoeligheid van het klimaatsysteem. De scenario’s ‘laag’ en ‘hoog’ zijn de twee scenario’s die het verst uit elkaar liggen.